Three KUMU Shows from MPJ Network’s exclusive artists will take over the night this September 29. Kids Toy Kingdom Millennials Lifestyle Simply Exquisite MPJ Entertainment Productions hosted a media premiere for the upcoming MPJ Network YouTube Premium Kumu Shows at the Stone House Hotel in Quezon City. The following guests fromContinue Reading

“Gusto ko lang ipakita sa mga LGU’s  (Local Government Unit) is maging halimbawa sa kanila na ang pangangalaga ng kalikasan at pangkabuhayan ng ating kababayan ay hindi naman mahirap gawin, Infact  kahit isang normal na taong kagaya natin ay pwede naman gawin, Hindi naman kailangan ng malaking budget at sobrangContinue Reading